2,400,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (100g)

Trọng lượng: 100g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 24 tháng

6,240,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm Gold (240g)

Trọng lượng: 240g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 24 tháng

3,500,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (150g)

Trọng lượng: 150g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

5,500,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (240g)

Trọng lượng: 240g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

2,800,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm Gold (100g)

Trọng lượng: 100g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

2,450,000 VNĐ
CAO HẮC SÂM (dạng stick)

Trọng lượng: 30*10ml

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm