2,400,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (100g)

Trọng lượng: 100g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 24 tháng

1,500,000 VNĐ
Cao hồng sâm Gold Plus

Trọng lượng: 250g x 2 chai

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 24 tháng

6,240,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm Gold (240g)

Trọng lượng: 240g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 24 tháng

3,500,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (150g)

Trọng lượng: 150g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

5,500,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (240g)

Trọng lượng: 240g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

2,800,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm Gold (100g)

Trọng lượng: 100g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm