1,500,000 VNĐ
Rượu nhân sâm bình 2,4L (1 củ)

Trọng lượng: 2.4 lit

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: Xem trên nhãn các sản phẩm

4,200,000 VNĐ
Rượu nhân sâm bình 5L (1 củ)

Trọng lượng: 5 lit

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: Xem trên nhãn các sản phẩm

8,600,000 VNĐ
Rượu nhân sâm bình 15L (4 củ + 26 hoa)

Trọng lượng: 15 lit

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: Xem trên nhãn các sản phẩm

385,000 VNĐ
Rượu nhân sâm GeumJu

Trọng lượng: 375 ml

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: Xem trên nhãn sản phẩm