12,000,000 VNĐ
Hắc Sâm Nguyên Củ (hộp thiếc)

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 10 năm

6,320,000 VNĐ
Hồng Sâm Nguyên Củ (hộp thiếc 15 củ)

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 10 năm.

5,760,000 VNĐ
Hồng Sâm Nguyên Củ (hộp thiếc 19 củ)

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 10 năm.

3,500,000 VNĐ
Hồng Sâm Nguyên Củ (hộp thiếc 10 củ)

Trọng lượng: 150gr

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 10 năm.